Kierownik Projektów Produkcyjnych

Kierownik Projektów Produkcyjnych

Dla naszego Klienta, firmy produkcyjnej o ugruntowanej renomie na rynku, poszukujemy kandydata na stanowisko:

Kierownik Projektów Produkcyjnych

Miejsce pracy: Lublin


Zakres czynności:

 • Nadzorowanie i koordynowanie całokształtu procesów związanych z techniczną stroną funkcjonowania firmy;
 • Kierowanie pracą podległego zespołu w obszarze metod produkcji – technologii, utrzymania ruchu i infrastruktury oraz inwestycji – w tym CAPEX;
 • Opracowanie i rozwijanie wewnętrznych norm i procedur, technologii, mających na celu zmaksymalizować efektywność działań wykonywanych z pomocą posiadanego parku maszynowego;
 • Współudział w uruchamianiu  nowych urządzeń, linii produkcyjnych oraz modernizacji maszyn dotychczas pracujących;
 • Sporządzanie dokumentacji i protokołów z uruchomienia produkcji pierwszych serii produkcyjnych nowych wyrobów;
 • Analiza norm zużycia materiałów wyjściowych, opakowaniowych i pracochłonności dla wyrobów produkowanych w firmie;
 • Nadzorowanie produkcji kontrolowanej;
 • Nadzór nad przeprowadzaniem prób technologicznych, dotyczących wprowadzania nowych wyrobów, nowych materiałów opakowaniowych, zmian w procesie technologicznym itp.;
 • Opracowanie i egzekwowanie w ujęciu terminowym i jakościowym planu prób, testów, inwestycji – w tym CAPEX wraz z kompletacją stosownej dokumentacji;
 • Podejmowanie działań prewencyjnych dotyczących posiadanego parku maszynowego i infrastruktury technicznej, aby jak najszybciej zapobiegać awariom;
 • Sporządzanie raportów dla przełożonych, tworzenie i analizowanie dokumentacji technicznej, w tym umów z poddostawcami usług i maszyn.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, techniczne;
 • Bardzo dobra znajomość procesów dotyczących inwestycji oraz rozbudowy parku maszynowego;
 • Wiedza techniczna z zakresu urządzeń i maszyn produkcyjnych;
 • Komunikatywna znajomość j. angielskiego;
 • Doskonała umiejętność zarządzania czasem własnym i współpracowników;
 • Umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Atrakcyjny pakiet benefitów i świadczeń socjalnych;
 • Rozwój w dużej i stabilnej firmie;
 • Ambitne zadania oraz pracę pełną wyzwań.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: a.piekut@fabrykamotywacji.pl.

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)”. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.