Dla Pracodawców

Co robimy?

Charakterystyka procesów pozyskiwania zasobów w Fabryce Rekrutacji

Filozofią naszej firmy jest najlepsze doradztwo. Podczas całego procesu pozyskania zasobów, służymy pomocą i konsultujemy oczekiwania, by zapewnić ciągłość zatrudnienia w Państwa firmie oraz wesprzeć Państwa działania z zakresu personal brandingu.

 

Pełny proces pozyskania zasobów obejmuje:

1Etap 1 – Specyfikacja zamówienia

Po zebraniu informacji o firmie, wspólnie z Państwem uzgadniamy tzw. Profil Idealnego Kandydata oraz sporządzamy opis stanowiska (o ile nie istnieje on już w Państwa firmie). Opis zawiera m.in. informacje o: niezbędnych kompetencjach, wymaganej wiedzy i umiejętnościach, zakresie obowiązków, usytuowaniu w strukturze firmy, oczekiwanym doświadczeniu kandydata, pakiecie wynagrodzenia, formie zatrudnienia. Doradzamy w zakresie wymagań co do kandydatów, dzieląc się naszym doświadczeniem.

i wodę” – Karen Horney

2Etap 2 – Dobór i wykorzystanie źródeł pozyskania zasobów.

Korzystamy z wielu źródeł poszukiwania najlepszych zasobów:

  • ogłoszenia prasowe i internetowe
  • portale społecznościowe
  • własne bazy danych
  • executive i Head-Hunting

3Etap 3 – Przegląd dokumentacji

Podczas selekcji dokumentów aplikacyjnych, bierzemy pod uwagę te kandydatury, które najlepiej odpowiadają Profilowi Idealnego Kandydata.

Elementem wspierającym selekcję jest wywiad telefoniczny, który pomaga zweryfikować kryteria opisane lub brakujące w CV kandydata.

4Etap 4 – Weryfikacja bezpośrednia

Z osobami wyłonionymi we wstępnej selekcji przeprowadzamy rozmowy kwalifikacyjne. Podczas rozmowy prowadzonej przez doświadczonych specjalistów weryfikujemy kompetencje i doświadczenie zawodowe.

Rozmowy prowadzone są z wykorzystaniem wywiadów częściowo ustrukturalizowanych (biograficznego i behawioralnego). Wywiady, w zależności od warunków realizowania procesu, prowadzone są bezpośrednio lub z wykorzystaniem narzędzi komunikacji zdalnej (skype, wideokonferencje).

Nasi psychologowie sprawdzają również predyspozycje osobowościowe kandydata, niezbędne do efektywnej realizacji zadań na danym stanowisku.

Informacje uzyskane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej często weryfikujemy przez sprawdzanie referencji.

5Etap 5 – Laboratorium i kontrola jakości

W rekrutacji na wybrane stanowiska oraz na życzenie klienta, możemy przeprowadzić sesję Assessment Center jako dodatkowy element procesu rekrutacji. Składa się ona z dobranych zadań indywidualnych i grupowych, symulacji realnych sytuacji, testów umiejętności. Podczas sesji wykorzystujemy nasze autorskie techniki oraz wystandaryzowane testy. W ten sposób pogłębiamy wiedzę na temat kandydata. Na podstawie wnikliwej analizy wyników możemy określić zarówno różne aspekty funkcjonowania intelektualnego i poznawczego kandydata, jak również jego funkcjonowania społecznego.

6Etap 6 – Prezentacja prototypów

Na podstawie wszelkich informacji zgromadzonych w trakcie poprzednich etapów, wyłaniamy i prezentujemy Państwu tylko te osoby, które najbardziej odpowiadają Profilowi Idealnego Kandydata. Przedstawiając kandydatów, załączamy dokładny opis kwalifikacji i umiejętności kandydata, predyspozycji do wykonywanego zawodu, dopasowania do danego stanowiska, a także, w formie podsumowania, wymieniamy mocne oraz te nieco słabsze strony kandydata.

7Etap 7 – Karta gwarancyjna

Jest nieodłącznym elementem usługi rekrutacyjnej. Na każdego z wyselekcjonowanych przez nas i zatrudnionych przez Państwa kandydatów udzielamy gwarancji. Oznacza to, że w ramach tej samej usługi zobowiązujemy się przedstawić kolejnych kandydatów na wypadek nie kontynuowania przez wybraną osobę pracy na danym stanowisku w ustalonym czasie objętym gwarancją. Gwarantujemy kontynuowanie poszukiwań aż do finalnego obsadzenia stanowiska lub do momentu zawieszenia projektu przez Klienta. Czas realizacji zamówienia zależy od zakresu procesu oraz liczby poszukiwanych kandydatów i waha się od 2 do 8 tygodni.

Udzielamy wsparcia w ustaleniach na każdym etapie Państwa kontaktu z kandydatami. Dzięki nam możecie Państwo zaoszczędzić swój czas, energię i koszty, jednocześnie otrzymując wysokiej jakości osoby do współpracy.

Dzięki możliwości elastycznego dostosowanie linii produkcyjnych:

 – prowadzimy projekty rekrutacyjne od A do Z na wszystkie stanowiska

– pomagamy w realizacji jedynie wybranych przez Państwa etapów pozyskania najlepszych kandydatów do Państwa organizacji.