Dla Kandydatów

Browse...

Maximum size 10MB

Browse...

Maximum size 10MB

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Fabryka Rekrutacji Anna Piekut z siedzibą w Lublinie, ul. Wallenroda 2/41 zwana dalej Firmą,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Firmy i nie będą udostępniane innym odbiorcom
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • podanie Firmie danych osobowych jest dobrowolne.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.
Proszę czekać...